Festivāla "Zobens un Lemess" vispārīgie un iekšējās kārtības noteikumi

Ieeja festivāla teritorijā un telšu pilsētiņā piektdien, 7. jūnijā, no pl. 15.

Programma
 
Iesakām izlasīt noteikumus un noderīgus padomus (praktiskā informācija par telšu pilsētiņu — ko drīkst un ko ne, piemēram, nedrīkst grilus, tikai tūrsma plītiņas, bezmaksas un maksas autostāvvietu, peldvietu, iespēju ņemt līdzi suni u.tml.).

Uz tikšanos festivālā, draudzīgu kopābūšanu un cieņpilnu attieksmi pret vidi un apkārtējiem!

Kopējie principi

 • Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus organizatoru un apsardzes darbinieku norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar pasākuma norisi un kārtības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumus, bet darīti zināmi festivāla norises laikā.

 • Ar aproci būs iespējams brīvi ieiet un iziet no festivāla teritorijas.

 • Nopērkot biļeti, Festivāla apmeklētājs automātiski piekrīt, ka viņš var tikt fotografēts vai filmēts. Šajā gadījumā festivāla apmeklētāja attēls var tikt izmantos reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.

 • Festivāla teritorijā apmeklētāji, iespējams, var tikt pakļauti personisko mantu un/vai dokumentu pārbaudei.

 • Ja festivāla apmeklētājs neievēro festivāla noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru vai apsardzes darbinieku norādījumus, rīkojumus vai prasības, organizatoram vai apsardzes darbiniekam ir tiesības apmeklētāju izraidīt no festivāla teritorijas, konfiscējot festivāla aproci.

 • Organizatori nav atbildīgi par izmaiņām Pasākuma programmā, ja to izraisījuši laikapstākļi vai citi no Rīkotājiem neatkarīgi iemesli.

Biļetes

 • Lai apmeklētu festivālu, personai ir nepieciešama derīga festivāla ieejas biļete.
 • Katrai iepriekšpārdošanā iegādātai biļetei ir unikāls svītru kods. Tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists festivāla teritorijā. Pērkot festivāla biļetes „no rokām” pircējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar biļetes oriģināla un tās dublikāta vienlaicīgu izmantošanu. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par biļetes viltojumu vai tās ļaunprātīgu izmantošanu.
 • Ieeja bez maksas ir bērniem līdz 13 gadiem (tātad 12 gadus vecus ieskaitot) pieauguša cilvēka pavadībā, kuram ir derīga ieejas biļete vai ieejas aproce. Pusaudža vecuma bērniem lūgums ņemt līdzi ID vai pasi, lai pie ieejas nerastos pārpratumi par vecumu un bezmaksas ieejas iespēju.
 • Par citām atlaidēm un biļešu cenām: https://ticketshop.lv/lv/events/5800

Aproces

 • Pirms ienākšanas festivāla teritorijā apmeklētājs apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems festivāla aproci.
 • Lai ieietu festivāla teritorijā un uzturētos tajā, ir derīga tikai tāda aproce, kas uzlikta uz rokas un nostiprināta. Festivāla aproci aizliegts noņemt un nodot citām personām.
 • Bojātas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas aproces ir uzskatāmas par nederīgām un tiks konfiscētas. Šādu aproču īpašniekiem ieeja festivāla teritorijā tiks liegta. Festivāla aproces var tikt pārbaudītas gan festivāla teritorijā, gan pirms atkārtotas ienākšanas teritorijā. Ja aproce tiks atzīta par nederīgu vai sabojātu, apmeklētājs tiks nekavējoties izraidīts no festivāla teritorijas.
 • Apmeklētājiem festivāla teritorijā ir atļauts atrasties tikai tajās zonās, kas ir paredzētas apmeklētājiem (izņemot speciālas zonas, kur atrašanas ir iespējama tikai ar īpašu organizatoru atļauju).
 • Festivāla apmeklētāji, kas atradīsies slēgtajās festivāla zonās bez speciālas atļaujas, var tikt nekavējoties izraidīti no festivāla teritorijas ar festivāla aproces konfiscēšanu.

Festivāla teritorijā aizliegts:

 • lietot atklātu uguni tam speciāli neparedzētas vietās (t.sk. grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.). Par degļiem — skatīt zemāk aprakstā par telšu pilsētiņu (kas atļauts);
 • ienest un darbināt mūziku atskaņojošas ierīces;
 • ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās un psihotropās vielas;
 • trokšņot un traucēt festivāla darbinieku naktsmieru no pl. 03.00 līdz pl. 11.00;
 • ienest JEBKĀDUS dzērienus (izņemot dzeramo ūdeni), ieročus, nažus, sprāgstvielas, ķīmiskas vielas un šķidrumus, asaru gāzes baloniņus un citus pašaizsardzības līdzekļus, stikla priekšmetus, kā arī citus priekšmetus, kas pēc organizatoru vai apsardzes darbinieku uzskatiem var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības, drošību vai veselību;
 • veikt komercdarbību festivāla teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 • veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 • personām, kas jaunākas par 18 gadiem festivāla teritorijā kategoriski aizliegts lietot un/vai iegādāties alkoholu, atrasties reibuma stāvoklī;
 • festivāla apmeklētājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, aizliegts uzturēties festivāla teritorijā bez vecāku vai pieaugušā uzraudzības laika posmā no pl. 22.00 līdz 08.00 ;
 • ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju, darbinieku, viesmākslinieku drošību, veselību un labsajūtu;
 • peldēties ārpus oficiālās peldvietas, kā arī peldēties diennakts tumšajā laikā;
 • bojāt citu apmeklētāju, organizatoru vai citu festivāla teritorijā esošo īpašumu.
 • kategoriski aizliegts festivāla teritorijā (ārpus oficiālās autostāvvietas) pārvietoties braucot ar auto, velosipēdiem, motorolleriem, motocikliem u.c. transporta līdzekļiem.

Telšu pilsētiņa

 • Telšu pilsētiņa atrodas festivāla teritorijā.
 • Lai iekļūtu telšu pilsētiņā, nepieciešama festivāla apmeklētāja aproce. Papildu maksa par telts vietu netiek iekasēta.
 • Kategoriski aizliegts trokšņot un traucēt festivāla apmeklētāju naktsmieru!
 • Telšu pilsētiņā, ievērojot ugunsdrošības principus un uzņemoties atbildību, drīkst izmantot tūrisma degļus un plītiņas tikai drošā attālumā no telts (2 m). Skat. augstāk (pie aizliegumiem): dabas parkā nedrīkst lietot atklārtu uguni, tajā skaitā grilus. 

Autostāvvieta

Bezmaksas autostāvieta atrodas ārpus festivāla teritorijas: pilsētā (transportlīdzekļus drīkst novietot tam paredzētās publiskās autostāvvietās, kādas Bauskas pilsētā ir vairākas). Velosipēdu drīkst novietot līdzās teltij, netraucējot citus festivāla apmeklētājus.

Festivāla teritorijā ir pieejama maksas autostāvvieta. Cena par vienreizēju iebraukšanu: 

   Suņi
 • Festivāls ir draudzīgs mājdzīvniekiem (suņiem), taču to turētājiem par dzīvnieku ir atbildīgi jārūpējas. Iepriekš lūgums izvērtēt, vai dzīvniekam pasākuma skaļums un tikšanās ar daudziem jauniem cilvēkiem, neradīs lieku stresu. Suņi nedrīkst būt agresīvi vai radīt neērtības citiem apmeklētājiem, un tiem jābūt pavadā (pēc nepieciešamības – ar uzpurni). Aicinām neļaut dzīvniekiem peldēties koplietošanas peldvietā.
 • Cilvēks, kas paņēmis līdzi suni, ir atbildīgs par tā atstāto atkritumu savākšanu.
 • Ja šie noteikumi netiek ievēroti, ja mājdzīvnieki ir agresīvi pret cilvēkiem vai citiem mājdzīvniekiem vai ja Pasākuma apmeklētājiem ir pretenzijas, mājdzīvnieku īpašnieki tiek aicināti izvest savus mājdzīvniekus ārpus Pasākuma teritorijas.

Foto un video tehnika

 • Festivāla teritorijā ir atļauts ienest foto un video tehniku.  To  drīkst pielietot tikai no apmeklētājiem pieejamās pasākuma teritorijas. Lūgums neskaidrību gadījumā sazināties: zobensunlemess@gmail.com
 • Festivālā veidotais materiāls (publiskotie video, foto, ieraksti socmedijos u.c.) var tik izmantoti festivāla publicitātes nodrošināšanā.  
 • Obligāta prasība ir ievērot vadošo grupu izvirzītos nosacījumus, ja tādi būtu izvirzīti pirms konkrētās  grupas uzstāšanās  — piemēram, atļauts fotografēt vai filmēt tikai noteiktas dziesmas vai pašu koncerta sākumu.
 • Lai festivāla teritorijā ienestu un lietotu profesionālo foto un video tehniku, ir nepieciešams akreditēties. Saziņai: zobensunlemess@gmail.com
 • Aizliegti ir nesaskaņoti droni! Fotogrāfiem lūgums respektēt citu apmeklētāju privātums un jādara viss iespējamais, lai netraucētu apkārtējos baudīt pasākumu.

Atkritumi

 • Lūdzam izmantot atkritumu tvertnes un nepiesārņot teritoriju! Aicinām šķirot atkritumus (būs atbilstoši marķētas tvertnes).

 • Lai mazinātu atkritumu apjomu, arī šogad festivālā dzērieni būs nopērkami depozītglāzēs. Depozīta maksa — 2 EUR. Pēc pasākuma depozīta glāzi var nodot atpakaļ tirdzniecības vietā. Tirdzniecības vietā pieņems tikai šī gada festivāla glāzes. 

 • Saskrāpētas, deformētas vai kā savādāk bojātas glāzes netiks pieņemtas.Lai izvairītos no depozīta glāžu zagšanas, no vienas personas tiks pieņemtas ne vairāk par divām glāzēm.

Atbildība un tiesības

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:

 • traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;
 • personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazaudētām vai nozagtām mantām;
 • festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;
 • valsts iestāžu un institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.

Festivāla organizatoriem ir tiesības:

 • bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu;
 • neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība, apģērbs, tā neesamība, simbolika vai atribūti var traucēt festivāla norisi, apdraudēt vai aizskart organizētāju, apmeklētāju, darbinieku vai viesmākslinieku drošību;
 • atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus apmeklētājus.

Noderīgi padomi

 • Nodrošinieties ar skaidru naudu un cigaretēm! Cigaretes festivāla teritorijā netiks pārdotas.
 • Festivāla teritorijā norēķināties lielākoties varēs tikai skaidrā naudā.
 • Izvēlieties laika apstākļiem piemērotu apģērbu! Neaizmirstiet paņemt līdzi siltāku apģērbu, vieglu lietusmēteli, pretodu līdzekli.
 • Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie festivāla darbiniekiem un viņi centīsies Jums palīdzēt.
 • Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.
 • Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes un nepiesārņot teritoriju! Telšu pilsētiņā izmantojiet atkritumu maisus. Lūgums iespēju robežās šķirot atkritumus!
 • Organizatori aicina festivāla apmeklētājus netraucēt apkārtējo māju iedzīvotājus un patvaļīgi nepārvietoties pa kaimiņu privātīpašumiem!
 • Festivāla organizatori iesaka festivāla teritorijā neienest un telšu pilsētiņā neatstāt dārgas un vērtīgas mantas.
 • Pazaudētas mantas meklējiet un atrastās mantas nesiet uz informācijas centru/kasi.  Rīkotāji ziņos par atradumiem kā pasākuma norises laikā, tā arī pēc pasākuma sociālo mediju kontos.
 • Ja pieaugušais izskatās jaunāks par bērnu vai bērns izskatās vecāks par pieaugušo, ņemiet līdzi personu apliecinošu dokumentu, lai nerodas lieki pārpratumi!
 • Festivālā būs pieejams ūdens sadzīves vajadzībām, taču tas nav paredzēts dzeršanai. Dzeramo ūdeni varēs iegādāties arī uz vietas.
 • Ļaujam un arī aicinām publiku izmantot savus ēdienu / dzērienu traukus.
 • Festivāls nenodrošina  plašas / apsargātas iespējas uzlādēt mobilos telefonus. Iesakām nodrošināties ar rezerves barošanas avotu (Power Bank). Iespēju robežās izlīdzēs centrālais bārs / info telts, kad to kapacitāte ļauj (papildu pagarinātāji būs pievienoti).
 • Esiet laipni un iecietīgi pret citiem festivāla apmeklētājiem, ievērojiet arī viņu tiesības labi atpūsties un izbaudīt pasākumu!

Tiekamies 7. un 8. jūnijā Bauskā!Atbalsti Ukrainas armiju un civilos šeit: