Festivāla "Zobens un Lemess" vispārīgie un iekšējās kartības noteikumi:

 • Festivāla apmeklētājiem ir pienākums ievērot visus festivāla organizatoru un apsardzes darbinieku norādījumus un rīkojumus, kas saistīti ar festivāla norisi un kartības nodrošināšanu, arī tādus, kas nav minēti šajos noteikumus, bet darīti zināmi festivāla norises laikā.
 • Nopērkot biļeti Festivāla apmeklētājs automātiski piekrīt, ka viņš var tikt fotografēts vai filmēts. Šajā gadījumā festivāla apmeklētāja attēls var tikt izmantos reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.
 • Festivāla teritorijā apmeklētāji, iespējams, var tikt pakļauti personisko mantu un/vai dokumentu pārbaudei.
 • Ja festivāla apmeklētājs neievēro festivāla noteikumus vai jebkurus citus festivāla organizatoru vai apsardzes darbinieku norādījumus, rīkojumus vai prasības, organizatoram vai apsardzes darbiniekam ir tiesības apmeklētāju izraidīt no festivāla teritorijas konfiscējot festivāla aproci.

Festivāla biļetes

 • Lai apmeklētu festivālu, personai ir nepieciešama derīga festivāla ieejas biļete.
 • Katrai iepriekšpārdošanā iegādātai biļetei ir unikāls svītru kods. Tikai pirmais apmeklētājs ar oriģinālo svītru kodu uz biļetes tiks ielaists festivāla teritorijā. Pērkot festivāla biļetes „no rokām” pircējs uzņemas visus riskus, kas saistīti ar biļetes oriģināla un tās dublikāta vienlaicīgu izmantošanu. Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par biļetes viltojumu vai tās ļaunprātīgu izmantošanu.

Festivāla aproces

 • Pirms ienākšanas festivāla teritorijā apmeklētājs apmaiņā pret derīgu ieejas biļeti saņems festivāla aproci.
 • Lai ieietu festivāla teritorijā un uzturētos tajā, ir derīga tikai tāda aproce, kas uzlikta uz rokas un nostiprināta. Festivāla aproci aizliegts noņemt un nodot citām personām.
 • Bojātas, sagrieztas, sašūtas, salīmētas aproces ir uzskatāmas par nederīgām un tiks konfiscētas. Šādu aproču īpašniekiem ieeja festivāla teritorijā tiks liegta. Festivāla aproces var tikt pārbaudītas gan festivāla teritorijā, gan pirms atkārtotas ienākšanas teritorijā. Ja aproce tiks atzīta par nederīgu vai sabojātu, apmeklētājs tiks nekavējoties izraidīts no festivāla teritorijas.
 • Apmeklētājiem festivāla teritorijā ir atļauts atrasties tikai tajās zonās, kas ir paredzētas apmeklētājiem (izņemot speciālas zonas, kur atrašanas ir iespējama tikai ar īpašu organizatoru atļauju).
 • Festivāla apmeklētāji, kas atradīsies slēgtajās festivāla zonās bez speciālas atļaujas, var tikt nekavējoties izraidīti no festivāla teritorijas ar festivāla aproces konfiscēšanu.

Festivāla teritorijā aizliegts:

 • lietot atklātu uguni tam speciāli neparedzētas vietās (t.sk. grilus, eļļas lampas, lāpas u.tml.);
 • festivāla teritorijā ienest un darbināt mūziku atskaņojošas ierīces;
 • ienest, lietot, pārdot un uzglabāt narkotiskās un psihotropās vielas;
 • trokšņot un traucēt festivāla darbinieku naktsmieru no pl. 03.00 līdz pl. 11.00;
 • ienest festivāla teritorijā JEBKĀDUS dzērienus (izņemot dzeramo ūdeni), ieročus, nažus, sprāgstvielas, ķīmiskas vielas un šķidrumus, asaru gāzes baloniņus un citus pašaizsardzības līdzekļus, stikla priekšmetus, kā arī citus priekšmetus, kas pēc organizatoru vai apsardzes darbinieku uzskatiem var apdraudēt citu apmeklētāju ērtības, drošību vai veselību.
 • veikt komercdarbību festivāla teritorijā, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 • veikt jebkādu preču vai pakalpojumu reklamēšanu, piedāvāšanu vai izplatīšanu, iepriekš to rakstiski nesaskaņojot ar festivāla organizatoriem;
 • personām, kas jaunākas par 18 gadiem festivāla teritorijā kategoriski aizliegts lietot un/vai iegādāties alkoholu, atrasties reibuma stāvoklī! ;
 • festivāla apmeklētājiem, kas ir jaunāki par 16 gadiem, kategoriski aizliegts uzturēties festivāla teritorijā bez vecāku vai pieaugušā uzraudzības laika posmā no pl. 22.00 līdz 08.00 ;
 • kategoriski aizliegts ar savu uzvedību apdraudēt citu apmeklētāju, darbinieku, viesmākslinieku drošību, veselību un labsajūtu;
 • kategoriski aizliegts peldēties ārpus oficiālās peldvietas, kā arī peldēties diennakts tumšajā laikā.
 • kategoriski aizliegts bojāt citu apmeklētāju, organizatoru vai citu festivāla teritorijā esošo īpašumu.
 • kategoriski aizliegts festivāla teritorijā (ārpus oficiālās autostāvvietas) pārvietoties braucot ar auto, velosipēdiem, motorolleriem, motocikliem u.c. transporta līdzekļiem.

Telšu pilsētiņa

Telšu pilsētiņa atrodas festivāla teritorijā.
Lai iekļūtu telšu pilsētiņā, nepieciešama festivāla apmeklētāja aproce. Papildus maksa par telts vietu telšu pilsētiņā netiek iekasēta. 
Telšu pilsētiņā kategoriski aizliegts trokšņot un traucēt festivāla apmeklētāju naktsmieru!

Festivāla organizatori neuzņemas atbildību par:

 • Traumām, kuras apmeklētāji guvuši festivāla laikā;
 • Personīgo mantu bojājumiem, kā arī pazaudētām vai nozagtām mantām;
 • Festivāla teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti - par to pilnu atbildību uzņemas pakalpojuma sniedzējs;
 • Valsts iestāžu un institūciju veiktajām darbībām festivāla norises laikā un teritorijā.

Festivāla organizatoriem ir tiesības:

 • Bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt festivāla programmu;
 • Neielaist festivāla teritorijā vai izraidīt no tās apmeklētājus, kuru uzvedība, apģērbs, tā neesamība, simbolika vai atribūti var traucēt festivāla norisi, apdraudēt vai aizskart organizētāju, apmeklētāju, darbinieku vai viesmākslinieku drošību;
 • Atteikt pārdot alkoholiskus dzērienus personām, kuras atrodas alkoholisko vielu reibumā un var apdraudēt sevi vai citus apmeklētājus.

Noderīgi padomi

 • Nodrošinieties ar skaidru naudu un cigaretēm! Cigaretes festivāla teritorijā netiks pārdotas.
 • Festivāla teritorijā norēķināties lielākoties varēs tikai skaidrā naudā.
 • Izvēlieties laika apstākļiem piemērotu apģērbu! Neaizmirstiet paņemt līdzi siltāku apģērbu, vieglu lietusmēteli, pretodu līdzekli.
 • Jautājumu un neskaidrību gadījumā vērsieties pie festivāla darbiniekiem un viņi centīsies Jums palīdzēt.
 • Neatļauto priekšmetu un produktu uzglabāšana ārpus festivāla teritorijas pie apsardzes vai festivāla organizatoriem nav paredzēta.
 • Organizatori lūdz izmantot atkritumu tvertnes un nepiesārņot teritoriju! Telšu pilsētiņā izmantojiet atkritumu maisus.
 • Organizatori aicina festivāla apmeklētājus netraucēt apkārtējo māju iedzīvotājus un patvaļīgi nepārvietoties pa kaimiņu privātīpašumiem!
 • Festivāla organizatori iesaka festivāla teritorijā neienest un telšu pilsētiņā neatstāt dārgas un vērtīgas mantas.
 • Uz festivālu drīkst ņemt līdzi labi audzinātus un psihiski līdzsvarotus suņus, ja tiem ir siksna un uzpurnis. Saimnieks uzņemas atbildību par savu dzīvnieku!
 • Pazaudētas mantas meklējiet un atrastās mantas nesiet uz informācijas centru/kasi.
 • Ja pieaugušais izskatās jaunāks par bērnu vai bērns izskatās vecāks par pieaugušo, ņemiet līdzi personu apliecinošu dokumentu!
 • Esiet laipni un iecietīgi pret citiem festivāla apmeklētājiem, ievērojiet arī viņu tiesības labi atpūsties un izbaudīt pasākumu!

Tiekamies 9. un 10. jūnijā Bauskā!


Atbalsti Ukrainas armiju un civilos šeit: